Πολλοί καταναλωτές χρειάζονται αλλαγή ονόματος είτε για λόγους πρακτικούς, είτε για κληρονομία ακινήτου που έχει προκύψει. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση της αλλαγής ονόματος.

Εμείς για εσάς μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία του αριθμού παροχής εφ’ όσον δεν έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Να σας καθοδηγήσουμε σε μια σύμβαση προμήθειας ρεύματος χωρίς κρυφές χρεώσεις.

Να ολοκληρώσουμε την διαδικασία στη ΔΕΗ για αλλαγή ονόματος, είτε σε παρόχους ρεύματος της επιλογής αν δεν επιθυμείτε τον βασικό προμηθευτή.

Εσείς δεν χρεώνεστε απολύτως τίποτα και έχετε άμεση ηλεκτροδότηση. Μόνη υποχρέωση σας είναι να υπάρχει ΑΦΜ στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.